De goede doelen van Books 4Life

Elk jaar wordt de gezamenlijke opbrengst van de Books 4 Life winkels in twee delen gesplitst. Eén deel, 40% om precies te zijn, gaat landelijk naar goede doelen die de oprichtster van Books 4 Life indertijd heeft gekozen.

De andere 60% gaat naar kleinere, regionale projecten die gekozen zijn door onze vrijwilligers.

De oprichtster van Books 4 Life heeft Amnesty International en Oxfam Novib (Oxfam Nederland) gekozen als permanent begunstigden. Zij koos deze organisaties vanwege hun actieve bijdrage aan het wereldwijd bevorderen van de mensenrechten en het leveren van ontwikkelingshulp.

Eén keer per jaar, op Wereld Mensenrechtendag, krijgen beide instanties een cheque voor 20% van de opbrengst van Books 4 Life Eindhoven over het afgelopen jaar.

Elk jaar kunnen kleinschalige projecten aangemeld worden om in aanmerking te komen voor een deel van de opbrengst van de verkopen van Books 4 Life. Daarnaast dragen onze vrijwilligers goede doelen voor.

Goed boek, goed doel

Plaatselijk goede doelen, inkomsten over 2022

We hebben 'ons' deel van de inkomsten over 2022 verdeeld over vier plaatselijke goede doelen:

€ 4320 voor:
Veel mensen met financiële problemen zijn afhankelijk van de hulp van lokale organisaties. Stichting Armoedefonds geeft financiële steun aan die lokale organisaties.

Het projct van het armoedefonds wat we hebben gekozen voor een donatie uit onze inkomsten over 2022 is de Schoolspullenpas .

€ 4320 voor:
In hun winkeltje aan Kloosterdreef in Eindhoven kun je 2e hands kleding kunt kopen.

De Kledingzolder draait zonder winstoogmerk en probeert uitsluitend om geen verlies te draaien. Ze verkopen hun spullen zo goedkoop mogelijk zodat voornamelijk gezinnen met een klein budget en niet te vergeten ouderen hier de mogelijkheid hebben om hun kleding te kopen.

€ 4320 voor:
Het door vrijwilligers gerunde Caritas geeft bijvoorbeeld kleine bijdragen aan gezinnen die een minimum budget hebben en aan alleenstaande ouderen die geen naaste familieleden meer hebben.

Tevens bieden zij een “luisterend oor” om naar de problemen van deze gezinnen en alleenstaanden te luisteren en mogelijke oplossingen te bieden. Tijdens de Kerstperiode zorgt Caritas voor extra pakketten om rond te brengen bij de meest behoevende gezinnen in de wijk Woensel

€ 4320 voor:
Een heldere keuze, gegeven de huidige situatie in de wereld.

Het Vredesburo Eindhoven speelt onder meer een zeer actieve rol bij het verzorgen van vredesonderwijs voor scholen in de regio, en is daarnaast betrokken bij allerlei initiatieven die de vrede bevorderen.