De goede doelen van Books 4 Life

Books 4 Life is opgericht om geld in te zamelen voor het goede doel door de verkoop van tweedehands boeken. Alle boeken die wij verkopen zijn geschonken en iedereen van de organisatie en de winkel werkt op vrijwillige basis. Hierdoor kunnen wij de bestaanskosten van de organisatie beperkt houden.

De opbrengst wordt in tweeën gedeeld. De ene helft gaat naar goede doelen die de oprichtster van Books 4 Life heeft gekozen, de andere helft gaat naar kleinere projecten die gekozen zijn door de winkelmedewerkers en klanten. De oprichtster van Books 4 Life heeft Amnesty International en Oxfam Novib (Oxfam Nederland) gekozen als permanent begunstigden. Zij koos deze organisaties vanwege hun actieve bijdrage aan het wereldwijd bevorderen van de mensenrechten en het leveren van ontwikkelingshulp. Eén keer per jaar, op Wereld Mensenrechtendag, krijgen beide instanties een cheque voor 25% van de opbrengst van Books 4 Life. De andere helft van onze opbrengst komt ten goede aan een aantal kleinere, vaak lokale liefdadigheidsprojecten.

Ieder jaar kunnen kleinschalige projecten zich aanmelden om in aanmerking te komen voor een deel van de opbrengst van de verkopen van Books 4 Life. Daarnaast dragen onze vrijwilligers goede doelen voor.

Uitreiking 2017

Ook dit jaar kon je in de winkel stemmen op de stichting die jij het belangrijkst vindt. De verdeling van de stemmen bepaalt de verdeling van de opbrengst.
In april heeft Books 4 Life tijdens een gezellige middag de donaties als cheque aan de goede doelen uitgereikt.

Overzicht van de goede doelen 2017


€1500 voor:

Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. "Wij begeleiden hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten." Vaak is bijscholing nodig, omdat diploma's uit het land van herkomst hier niet erkend worden. "Ook bepleiten wij de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij publiek, pers, politiek, overheid en onderwijsinstellingen."

De website van het UAF: www.uaf.nl

€1500 voor:
Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Muziek- of danslessen, huur van een instrument of een paar balletschoenen... het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk. De stichting regelt een aanvraag rechtstreeks bij erkende instellingen voor gewenste voorziening of onderwijs. Zo weet men zeker dat het geld goed terecht komt en is de kwaliteit van het onderwijs verzekerd.

Informatie kun je vinden op: www.jeugdcultuurfonds.nl

€2250 voor:
Broeinest faciliteert diverse activiteiten voor mensen in Eindhoven. Denk aan taallessen Nederlands, muziekonderwijs voor kinderen, acteerlessen, etentjes voor cliënten van Lunet Zorg en een buurtkruidentuin. Broeinest heeft één beroepskracht in dienst voor alle dagelijkse zaken en de algemene organisatie, verder draait Broeinest volledig op vrijwilligers en stagiairs.

Voor meer informatie, ga naar: www.broeinest.org