De goede doelen van Books 4 Life

Books 4 Life is opgericht om geld in te zamelen voor het goede doel door de verkoop van tweedehands boeken. Alle boeken die wij verkopen zijn geschonken en iedereen van de organisatie en de winkel werkt op vrijwillige basis. Hierdoor kunnen wij de bestaanskosten van de organisatie beperkt houden.

De opbrengst wordt in tweeën gedeeld. De ene helft gaat naar goede doelen die de oprichtster van Books 4 Life heeft gekozen, de andere helft gaat naar kleinere projecten die gekozen zijn door de winkelmedewerkers en klanten. De oprichtster van Books 4 Life heeft Amnesty International en Oxfam Novib (Oxfam Nederland) gekozen als permanent begunstigden. Zij koos deze organisaties vanwege hun actieve bijdrage aan het wereldwijd bevorderen van de mensenrechten en het leveren van ontwikkelingshulp. Eén keer per jaar, op Wereld Mensenrechtendag, krijgen beide instanties een cheque voor 25% van de opbrengst van Books 4 Life. De andere helft van onze opbrengst komt ten goede aan een aantal kleinere, vaak lokale liefdadigheidsprojecten.

Ieder jaar kunnen kleinschalige projecten zich aanmelden om in aanmerking te komen voor een deel van de opbrengst van de verkopen van Books 4 Life. Daarnaast dragen onze vrijwilligers goede doelen voor.

Uitreiking 2019

Zaterdag 30 maart vond de uitreiking van 2019 plaats. Drie lokale organisaties ontvingen een cheque van Books 4 Life Eindhoven om hun doelstellingen te verwezenlijken. Vertegenwoordigers van de goede doelen vertelden over hun ontstaansgeschiedenis, missie en visie. De (meta-)literaire kennis van alle aanwezigen werd op de proef gesteld met een quiz die volledig in het teken stond van lezen. De dag kreeg muzikale ondersteuning van Marieke Stam en Rowfolk. De verhalen over de herkomst van de volksliederen die Rowfolk speelde vielen goed in de smaak. Het kwartet ging muzikaal in vlug tempo de hele wereldbol over. Zoals elk jaar was het weer een feestelijke en dankbare middag!

Overzicht van de goede doelen 2019


€2000 voor:
Het motto van Sociaal Solidair is 'met en voor elkaar'. De stichting helpt gezinnen met een kleine beurs, bestrijdt eenzaamheid, bevordert zelfredzaamheid en participatie. Belangrijk speerpunt is directe ondersteuning: er bestaan allerlei regelingen om mensen te helpen maar de bureaucratie staat onmiddelijke hulp vaak in de weg. Dankzij een netwerk van enthousiaste vrijwilligers biedt de stichting noodhulp, aan honderden minima in de regio.

€2000 voor:
Ervaring die Staat komt voort uit praktijkonderzoek van Klankbordgroep Dak- en Thuislozen (KDET). Uit het onderzoek bleek dat de zorg voor deze doelgroep niet goed aansloot op hun problematiek. Door met deze groep op gelijkwaardige voet in gesprek te gaan en samen een plan uit te werken, komen zinvolle programma's tot stand. Bijvoorbeeld in de vorm van dagbesteding, die aansluit bij de kennis en kunde van de individuele dak- of thuisloze.

€2000 voor:
De Voedselbank Eindhoven helpt zo'n 500 huishoudens in de regio met voedselpakketten. Zo'n 150 vrijwilligers zetten zich in voor deze mensen, die (geverifieerd) leven onder de armoedegrens. De pakketten zijn gevarieerd van samenstelling en het voedsel is aan strenge eisen onderworpen. Door overschotten van fabrikanten op te nemen in de pakketten helpt de organisatie voedselverspilling tegen te gaan en vermindert de belasting op het milieu.